Soptunnorna, returpapper och Grovsopor

 • För vanliga sopor finns 6 st sopbehållare av plåt i soputrymmet på gården
 • Tidningspapper, kataloger och annat vanligt papper läggs i de 2 gröna plastbehållarna vid piskställningen på gården (OBS! ej kartonger)
 • Kartonger och pappförpackningar bär du själv bort till källsorteringbehållarna på Kungstensgatan vid Observatorielunden.
 • Grovsopor (t ex kasserade möbler, kläder, husgeråd, cyklar) tar du ner i grovsoprummet under B-huset.
 • Det är inte tillåtet annat än högst tillfälligt att förvara möbler o dyl. i källar- och vindsgångar p g a brandmyndigheternas föreskrifter..
trash

Det är under inga omständigheter tillåtet att lägga sopor utanför tunnorna.
Trots anslag vid tunnorna och tidigare information, ställs kartonger och grovsopor ibland vid soptunnor och returpappersbehållare.
Det är ett återkommande irritationsmoment. Sop- och returpappershämtarna tar bara med sig det som ligger i tunnorna.

Byggavfall och el/elektronikavfall

 • Byggavfall och el/elektronikavfall räknas inte som grovsopor. Sådana sopor måste du själv frakta bort t ex till tipparna i Högdalen eller Lövsta.
 • Tidningspapper, kataloger och annat vanligt papper läggs i de 2 gröna plastbehållarna (OBS! ej kartonger)
 • Miljöfarligt avfall (t ex färgrester, använd lacknafta, bilbatterier mm) lämnas till miljöstation. Den närmaste är Shellstationen vid Norra Bantorget.
 • För att hålla nere föreningens kostnader för deponiavgift, vädjar styrelsen om att du till källsorteringbehållarna på Kungstensgatan även bär bort:
  Glas- hårdplast- och plåtförpackningar (det är även en god gärning för miljön)

Här finns mer information från Stockholms stad

Alla apparater med sladd eller batteri är el/elektronikavfall. Leverantören av din nya TV, kylskåp eller vad det nu är skyldig ta med sig det gamla tillbaka. Skälet till att du inte får lägga el/elektronikavfall bland grovsoporna är att föreningen måste betala en mycket hög avgift för (separat) hämtning av elektronikavfall och uttjänta vitvaror, ofta ca 500 kr per pjäs. Som privatperson har du däremot rätt att kostnadsfritt lämna detta på tippen.


Lite bra länkar i ämnet