Du finner stadgar, årsredovisning och annan information som kan vara intressant vid en överlåtelse på denna hemsida. Styrelsen råder dig, vare sig du är köpare eller säljare att studera föreningens stadgar, speciellt avsnitten om medlemskap, överlåtelse av andelsrätt och medlems skyldigheter.

art1

Observera att föreningen inte har några uppgifter om lägenhetsyta enligt modern mätstandard. I det register som finns hos SBC är ytorna mycket ungefärliga och grundar sig troligen på uppskattningar från 1920-talet. Säljare/köpare måste alltså själva låta mäta lägenheten, om de vill ha tillförlitliga uppgifter.

Ansökan om medlemskap resp. utträde ur föreningen, köpehandlingar och ev. panthandlingar lämnas till styrelsen i så god tid detta är möjligt. Styrelsen tar beslut om medlemskap på nästkommande styrelsemöte. Dessa hålls med ca 6 veckors mellanrum med undantag för sommaren.

För godkännande av medlemskap krävs förutom ovan nämnda handlingar en kreditupplysning – har du själv en färsk sådan, bifoga gärna kopia av den. Styrelsen vill även ha uppgift om säljarens nya adress.

Föreningen tar av säljaren ut en administrativ kostnad som f n omfattar kreditupplysningar, ny skylt till porttelefonen och portokostnader (f n ca 2.500 kr).

Vid överlåtelse/tillträde ska du som köpare begära följande av säljaren:

  • 1. Stadgar och årsredovisning samt ordningsregler.
  • 2. Annan information/dokumentation säljaren har om lägenheten och föreningen.
  • 3. Nycklar till port, källare, vind och tvättstuga (samma nyckel, märkt M(xx),(blå Kaba-nyckel), de flesta medlemmar har fått 3 st) och givetvis alla nycklar till lägenheten.
  • 4. Nycklar till vindsförråd och ev källarförråd. Begär att säljaren visar dig vindsförråd (som alla har) och källarförråd.

Har du frågor om medlemskap, överlåtelser eller pantsättning, så vänd dig i första hand till medlemsansvarig i styrelsen som ansvarar för dessa frågor. Du finner Medlemsansvarig under rubriken Stadgar och Styrelse.