Läs vad som sägs i stadgarna om andrahandsuthyrning, § 21-22 “Upplåtelse av lägenhet”. Föreningens stadgar ser allvarligt på upplåtelse av lägenhet i andra hand utan tillstånd och det kan leda till uteslutning av medlem ur föreningen.

Styrelsen tillämpar i princip hyresnämndens definition av beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrning vid sina beslut. Detta är även SBCs rekommendation. Som beaktansvärda skäl räknas normalt tidsbegränsade studier eller arbete på annan ort. “Provsamboskap” kan vara ett annat beaktansvärt skäl.

Vid andrahandsuthyrning tar föreningen ut 0,1 basbelopp som en administrativ avgift.

Ansökan om andrahandsuthyrning ska vara skriftlig och lämnas till styrelsen i god tid före önskad uthyrning. Ansökan ska innehålla uppgift om skäl för ansökan, tidsperiod, namn, telefon och övriga uppgifter på hyresgästen samt var/hur styrelsen kan komma i kontakt med dig under uthyrningen.

Ladda hem ansökan