Fastigheten Upplandsgatan 25 består av gathus och två gårdshus. Gathuset och gårdshus B (parallellt med gathuset) byggdes år 1888-89. Namnet Upplandsgatan hade då nyligen (1885) ersatt den gamla beteckningen Stora Gråbergsgatan. Gårdshus A byggdes år 1907.

Det är inte känt vem som var husets arkitekt. Fasaden mot Upplandsgatan hämtade byggmästaren troligen ur någon mönsterbok med nyrenässans- och barockfasader. Grannhuset Upplandsgatan 27 byggdes f ö samtidigt och har samma fasad, fast spegelvänd. För ritningarna till gårdshus A svarade arkitektfirman Dorph & Höög i Stockholm.

art2

De båda äldsta husen är typiska för sin tid, ett 1880-tal som präglades av stark folkökning och omfattande byggnadsverksamhet. I rutnätssystem bredde de nya kvarteren ut sig över utkanternas malmgårdar, trädgårdar och tobaksland. Främst byggde man för medelklassens behov, och arbetarna fick hålla tillgodo med nybebyggelsens gårdshus.

Den som vill veta mer om de närliggande kvarterens historia kan t ex läsa Kunskapens kvarter, utgiven av Stockholms Stadsbibliotek år 2000.

Fastigheten disposition speglar de ekonomiska och sociala skillnaderna vid 1800-talets slut. Gathuset har, förutom fyra butiklokaler, 9 bostadslägenheter om fem rum och kök. B-huset bestod ursprungligen av 10 tvårummare med kök, idag 9 tvårummare och en trerummare som går in i A-huset. A-huset rymde från början 20 enrumslägenheter med kokmöjlighet i hallen, numera 18 p g a sammanslagningar. Endast gathuset har hiss, som sattes in 1906.

art3

Fastigheten var länge ganska gammalmodig, och det lär ha funnits rivningsplaner på 1960-talet i samband med att en stor trafikled projekterades från Kungsholmen in mot centrum. Barnhusbron över Karlbergskanalen vittnar om hur bred leden skulle ha blivit, om den hade blivit byggd. Hotet om rivning och nybyggnad inom området försenade en modernisering av huset. Det dröjde till början av 1970-talet innan centralvärme installerades, vilket också gav möjlighet till bad- och duschrum. Under samma period rustades huset upp med nya yttertak och fönster, och fasaderna putsades om.

 

Större reparationer sedan 1977 redovisas under särskild rubrik på hemsidan.