Eldningsförbud råder även fortsättningsvis i A-huset. Detta eftersom ventilationen är byggd som den är, resulterar eldning i att dina grannar får in din rök i sin lägenhet.

Större reparationer under perioden 1977-2015:

Plan för 2016-2017

 • Renovering av gård och källare
artw4

2014

 • Tätning av ytskiktet vid entrén till portiken
 • Ommålning av trapphusen och portiken
 • Nya belysningsarmaturer i trapphusen
 • El i källaren och vind har förbättrats

2013

 • Byte av nycklar
 • Ny fin och bredare portdörr mot gården och automatiska dörröppnare
 • Två stycken nya tvättmaskiner och torkskåp till tvättstugan
 • Ny hemsida

2012

 • Stort elarbete, byte elstammar till 3-fas
 • Takomläggning

2007

 • Stambyte i duschrum i B-huset, norra delen
 • Balkonger till vissa lägenheter i A- och B-husen (bekostade av resp medlem)

2006

 • Byte av koddosa samt kod
 • Renovering av tvättstuga

2005

 • Utbyte och uppgradering av låssystem Lidingö Låsservice
 • Byte till isolerade fönster i affärerna
 • Slutbesiktning tak och fasad
 • Snöräcken på taket Ahlins plåt
artw4

2004

 • Fasadrenovering Roland Karlsson AB/Tyréns
 • Takrenovering (målning,plåt) D:o D:
 • Målning utv fönster, balkonger D:o
 • Byte av värmekablar Marie Solberg El (Törnbloms)
 • Nya vindskontor B-huset FiMa
 • Dusch o toalett i källaren FiMa, VVS-objekt
artw4

2003

 • Stambyte i köken B-huset, båda sidor Skeppströms AB/SFF
 • Avloppsbrunnar gården, stuprör
 • Svenska Väg AB
 • Gjutning källargolv, sprängning D:o

2001

 • Ny fjärrvärmeanläggning Birka Rör /SFF
 • Hisskorgen renoverad Lundby Hantverk
 • Nytt KabelTV-system Comhem

1999

 • Portiken, trapphus B o Gathus målade GW Hagberg, Br Siljendahl

1998

 • Tvättstugan iordningställd Medlemmar
 • En stam i A-huset utbytt (lgh 26,30,34,38) Skeppströms AB

1994

 • Källarbelysning, brandlarm vind o källare

1993

 • Belysning på gården, portar o sophus

1992

 • Taken målades, besiktning VA-stammar
 • SSF (stammar)

1991

 • Takreparation, rännor, stuprör, vinds-ventilation
 • Porten renoverad, nytt lås

1990

 • Trapphus A-huset målades
 • Tvåglasfönster i alla trapphus

1988

 • Utvändig ventilationstrumma A-huset
 • Balkonger Gathuset (berörda medlemmar betalade)
artw3

1986

 • Kontroll o rep av bjälklag A-huset
 • Tätning av dörrar (brandskyddsåtgärd)

1985

 • Målning tak
 • Sophus, cykelgarage
 • Kodlås

1983

 • Värmekablar på taket

1982

 • Uteplatsen byggdes (av medlemmar)

1980

 • Isolering av A-husets fasad åt 27:an plus lackpanel
 • Isolering vindsbjälklag i Gathuset

1977

 • Ombyggnad hissmaskineri
 • Fasadrenovering klar
 • Fönsterbyte klart (varje medlem betalade sina fönster)